Scandinox

OM SCANDINOX

Redan i vårt namn skvallras det om att vår verksamhet är på den Skandinaviska och Nordiska marknaden med rostfria produkter. I Scandinox finner våra kunder en leverantör och projektpartner som sätter den personliga kontakten i högsätet. Vårt breda sortiment av rör, rördelar, smide, flänsar och stångmaterial tillverkas av ledande producenter i Europa. För att öka tillgängligheten har vi även utrymme för lagerhållning i våra lagerlokaler. I en nära dialog med våra kunder kommer vi fram till bästa lösning både ur ekonomisk och teknisk synpunkt.

Företaget
Scandinox AB arbetar  inom vissa nischer i den totala stålmarknaden. Scandinox samarbetar med några av europas ledande tillverkare och lagerhållare.

Kvalitetssystem
Våra huvudmän skall ha väl utvecklad och dokumenterad kvalitetsstyrning enligt ISO 9000. Vi skall vara väl förtrogna med innebörden och meningen med kvalitetsstyrning.

Personal
Kvaliteten på vår personal höjs genom intressanta arbetsuppgifter, en informell anda, trivsamma lokaliteter och moderna hjälpmedel. Fortbildning skall vara ett led i vår verksamhet. 

Industrivägen 3
30241 HALMSTAD

Tel: 035-17 99 50
Fax: 035-16 95 95
E-post: info@scandinox.se

Scandinox AB
Industrivägen 3
30241 HALMSTAD

Tfn: 035-17 99 50
Fax: 035-16 95 95
E-post: info@scandinox.se

DET HÄR ÄR SCANDINOX
Redan i vårt namn skvallras det om att vår verksamhet är på den Skandinaviska och Nordiska marknaden med rostfria produkter. I Scandinox finner våra kunder en leverantör och projektpartner som sätter den personliga kontakten i högsätet. Vårt breda sortiment av rör, rördelar, smide, flänsar och stångmaterial tillverkas av ledande producenter i Europa. För att öka tillgängligheten har vi även utrymme för lagerhållning i våra lagerlokaler. I en nära dialog med våra kunder kommer vi fram till bästa lösning både ur ekonomisk och teknisk synpunkt.