Kvalitets- & Miljöpolicy

Kvalitet i utförande, material och leverans

Vad är kvalitet? Kvalitet kan vara ett slitet ord, men är ett av de kärnvärden Scandinox lever och arbetar efter varje dag. Vi arbetar kontinuerligt med kvalitet genom våra certifieringar EN ISO 9001:2015 och EN ISO 14001:2015, men i grunden handlar det om att uppfylla de kundlöften vi ger till dig. Det ska vara smidigt att jobba tillsammans med oss. Det handlar inte bara om att leverera, utan att leverera i tid det material du som kund kan förvänta dig. Så att du i din tur kan överträffa dina kunders förväntan. Det handlar om service och kunskap och om att förstå ditt behov som kund. Kvalitet handlar också om ansvar. Skulle något gå snett och det vi levererar inte håller måttet, då ser vi till att justera och göra om, så att du både blir kompenserad och får ett gott resultat. Det ger oss nya kunskaper och ett bättre sätt att arbeta i framtiden.
 
Kvalitetspolicy hos Scandinox:
  • Scandinox AB skall bistå kunden vid val av material som tillgodoser ställda kvalitetskrav för funktion i vilken materialet skall appliceras.
  • Vi ska tillhandahålla material och produkter i rätt tid, på rätt plats och med utlovad kvalitet.
  • En kund som skickar in en reklamation till företaget skall ha ett skriftligt svar inom en vecka.
  • Vår verksamhet sker efter tillämpliga lagar och föreskrifter samt tillämpliga standarder.
  • Vårt kvalitetsarbete och kvalitetsledningssystem utvecklas genom ständiga förbättringar.

En miljöpolicy med fokus på framtiden

Det går inte att driva ett företag idag utan att fundera över frågor som rör miljö, hållbarhet och klimatförändringar. På Scandinox arbetar vi för att minska vår miljöpåverkan och ställer självklart miljökrav på våra samarbetspartner, speditörer och leverantörer. Scandinox AB skall:
  • i sin verksamhet sträva för att förebygga föroreningar och onödig miljöpåverkan genom att bistå kunden vid val av material för avsedd funktion och med beaktande av miljöaspekter.
  • tillhandahålla rostfria produkter som är valda med beaktande av materialets livslängd och miljöaspekter.
  • basera all verksamhet på tillämpliga lagar och föreskrifter för vår verksamhet.
  • utveckla vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem genom ständiga förbättringar.
  • se till att alla medarbetare i sitt dagliga arbete känner sig ansvariga för att miljöpolicyn efterlevs.


Scandinox integritetspolicy och GDPR

Sedan dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) infördes i EU har Scandinox implementerat en integritetspolicy som reglerar hur kunduppgifter hanteras hos oss. Det handlar i korthet om att du ska kunna arbeta tryggt och säkert tillsammans med oss. Vi hanterar kunduppgifter för att kunna uppfylla avtal och överenskommelser, följa upp offerter samt marknadsföra produkter och tjänster. Dina uppgifter sparas hos oss så länge de behövs för att kunna uppfylla våra förpliktelser mot dig. Du kan dock när som helst kontakta oss för att kontrollera vilka uppgifter som sparas och invända mot detta. Kontakta i så fall info@scandinox.se, så får du hjälp direkt.

Här kan du läsa hela policyn. I den finns mer information om GDPR och dataskyddsförordningen.


Vad vill du veta om rostfritt?

​​​​​​​Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal om rör, rördelar och andra produkter inom rostfritt. 
​​​​​​​ 
Här når du oss:
Tel: 035-17 99 50
E-post: info@scandinox.se